MUP05

รหัสสินค้า : MUP05
ชื่อสินค้า : แนวคิดทางเรขาคณิต
English name : Some Geometrical Concepts
รายละเอียด :
ขนาด 50 x 75 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน