PTE095

รหัสสินค้า : PTE095 ชื่อสินค้า : ประถมศึกษา ตอนปลาย 1 English name : Mathematics for Secondary Schools I รายละเอียด : จำนวน 4 ภาพ/ชุด ขนาด 70 X 100 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน