MC334

รหัสสินค้า : MC334 ชื่อสินค้า :  ชุดประกอบรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ – 3 มิติ English name :  Stick Ball Geometry Kit รายละเอียด : เรียนรู้เรื่องการนับ, การจำแนกสี, รูปเรขาคณิต 2 มิติ, 3 มิติ ประกอบด้วยแท่งพลาสติก 6 ขนาด ได้แก่ 3.3 ซม., 5.3 ซม., 6.9 ซม., 8.2 ซม., 10.5 ซม. และ 12.5 ซม. ลูกกลม 6 สีทั้งหมดจำนวน 330 ชิ้น บรรจุในกล่องพลาสติกมีหูหิ้ว

Description