ชุดเรียนรู้รูปเรขาคณิต

รหัสสินค้า : MC221 ชื่อสินค้า : ชุดเรียนรู้รูปเรขาคณิต English name : Learning to Know Geometric Shapes

Description

ชุดเรียนรู้รูปเรขาคณิต – Learning to Know Geometric Shapes

รหัสสินค้า : MC221
ชื่อสินค้า : ชุดเรียนรู้รูปเรขาคณิต
English name : Learning to Know Geometric Shapes

รายละเอียด :

ชุดเรียนรู้รูปเรขาคณิต ประกอบด้วย

  1. กระดานทำด้วยยางพาราและไม้ MDF ขนาด 20 x 40 ซม. จำนวน 1 แผ่น
  2. รูปเรขาคณิตวงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมด้านขนาน, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, สี่เหลี่ยมคางหมูและสี่เหลี่ยมใดๆ