MB284

รหัสสินค้า : MB284
ชื่อสินค้า :  นาฬิกามีเข็มนาที/วินาที
English name : Clock
รายละเอียด :
เป็นนาฬิกาแสดงเวลาจริง มีเข็มชั่วโมง, นาที และวินาที หน้าปัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.

Description