MB125

รหัสสินค้า : MB125 ชื่อสินค้า : 2000 กรัม / 20N English name : Transparant Spring Scale รายละเอียด : เครื่องชั่งสปริงใส (Transparant Spring Scale) เป็นเครื่องชั่งแบบสปริงพลาสติกใสเห็นการทำ งานของสปริง

Description