รูปทรงเรขาคณิตประถม 10 ชิ้น/ชุด

รหัสสินค้า : MC304 ชื่อสินค้า : รูปทรงเรขาคณิตประถม 10 ชิ้น/ชุด English name : Geometric Set

Description

รูปทรงเรขาคณิตประถม 10 ชิ้น/ชุด – Geometric Set

รหัสสินค้า : MC304
ชื่อสินค้า : รูปทรงเรขาคณิตประถม 10 ชิ้น/ชุด
English name : Geometric Set

รายละเอียด :

รูปทรงเรขาคณิตประถม 10 ชิ้น/ชุด ใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตแต่ละแบบ

ประกอบด้วย

  1. รูปทรงปริซึม 4 แบบได้แก่ ปริซึมสามเหลี่ยม, ปริซึมสี่เหลี่ยม, ปริซึมห้าเหลี่ยม, ปริซึมหกเหลี่ยม
  2. รูปทรงพีระมิด 4 แบบ คือ พีระมิดฐานสามเหลี่ยม, พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม, พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม, พีระมิดฐานหกเหลี่ยม
  3. รูปทรงกระบอก 1 ชิ้น และรูปทรงกรวย 1 ชิ้น