จำนวนนับเหรียญ 2 สี – Double-Sided Counters

รหัสสินค้า : MA012 ชื่อสินค้า : จำนวนนับเหรียญ 2 สี English name : Double-Sided Counters รายละเอียด : ประกอบด้วยเหรียญ 2 สี ขนาด 25 มม. จำนวน 200 อัน

Description

รหัสสินค้า : MA012
ชื่อสินค้า : จำนวนนับเหรียญ 2 สี
English name : Double-Sided Counters
รายละเอียด :
ประกอบด้วยเหรียญ 2 สี ขนาด 25 มม. จำนวน 200 อัน

Counting Chips
เหรียญจำนวนนับใช้เรียนรู้จำนวนนับ, การบวก, การลบ, การเปรียบเทียบจำนวน, การจำแนกสี