02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MA126F

รหัสสินค้า : MA126F
ชื่อสินค้า : ถาดครบห้า
English name : Five Frames
รายละเอียด :

ถาดครบห้าจำนวน 20 ถาด 2 สี ทำด้วยพลาสติกพร้อมเหรียญ 2 สี จำนวน 100 เหรียญ ขนาดประมาณ 19 x 4.5 ซม.

Description