MB422

รหัสสินค้า : MB422 ชื่อสินค้า : ชุดตารางหน่วย English name : Unit Square รายละเอียด : ประกอบด้วยแผ่น EVA รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน 30 ชิ้น ใช้สอนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

Description