ปริซึมฐานสามเหลี่ยมภายในมีพีระมิด

รหัสสินค้า : MD101 ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานสามเหลี่ยมภายในมีพีระมิด English name : Triangle Prism with Internal Pyramid

Description

ปริซึมฐานสามเหลี่ยมภายในมีพีระมิด – Triangle Prism with Internal Pyramid

รหัสสินค้า : MD101
ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานสามเหลี่ยมภายในมีพีระมิด
English name : Triangle Prism with Internal Pyramid

รายละเอียด :

ปริซึมฐานสามเหลี่ยมภายในมีพีระมิด ภายนอกทำด้วยพลาสติกใส มีแบ่งสเกลเท่า ๆ กัน 4 ส่วน ฐานขนาดประมาณ 10 x 10 เซนติเมตร ความสูง 16 เซนติเมตร ภายในมีพีระมิดสามเหลี่ยมทำด้วยพลาสติกสี ภายในบรรจุเม็ดโฟมขนาดเล็ก มีปริมาตรเท่ากับ 1 ส่วน