MB436

รหัสสินค้า : MB436 ชื่อสินค้า : ชุดพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก English name : Surface Area and Volume of Cylinder รายละเอียด : ประกอบด้วย ทรงกระบอกใสกว้าง 8 ซม. สูง 8 ซม. 1 ชุด แผ่น EVA พับตามรอยทรงกระบอก 1 ชุด

Description