SUDOKU พร้อมกระดานแม่เหล็ก

รหัสสินค้า : MG283 ชื่อสินค้า : SUDOKU พร้อมกระดานแม่เหล็ก English name : SUDOKU with Magnetic Board

Description

SUDOKU พร้อมกระดานแม่เหล็ก – SUDOKU with Magnetic Board

รหัสสินค้า : MG283
ชื่อสินค้า : SUDOKU พร้อมกระดานแม่เหล็ก
English name : SUDOKU with Magnetic Board

รายละเอียด :

SUDOKU พร้อมกระดานแม่เหล็ก ใช้สอนเลขคณิตบนกระดาน หรือใช้ตัวเลขแม่เหล็กได้ และใช้ในเกม SUDOKO แบบ 3 X 3, 4 X 4, และ 9 X 9 เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์

ประกอบด้วย

  1. กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กปรับระดับได้ 1 แผ่น
  2. ตัวเลขติดแม่เหล็กจำนวน 126 ชิ้น
  3. แผ่นการ์ดคำสั่ง 42 แผ่น
  4. ปากกาเขียนพร้อมที่ลบ 2 อัน