การพับกระดาษและอุปกรณ์การจัดวาง

รหัสสินค้า : MI105 ชื่อสินค้า : การพับกระดาษและอุปกรณ์การจัดวาง English name : Paper Folding and Equipment

Description

การพับกระดาษและอุปกรณ์การจัดวาง – Paper Folding and Equipment

รหัสสินค้า : MI105
ชื่อสินค้า : การพับกระดาษและอุปกรณ์การจัดวาง
English name : Paper Folding and Equipment

รายละเอียด :

การพับกระดาษและอุปกรณ์การจัดวาง เป็นสื่อสำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้ทำงานสัมพันธ์กับดวงตา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพับกระดาษและการจัดวาง การเรียงลำดับเรื่องราวและการนับจำนวน ซึ่งประกอบด้วย กระดาษพับลายเพื่อพับรูปสัตว์บก 6 ชนิด, สัตว์นํ้า 3 ชนิด, สัตว์ปีก 6 ชนิด และแมลง 6 ชนิด หนังสือแนะนำเทคนิคการพับ 1 เล่ม และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดวางสัตว์ต่างๆ 1 ชุด บรรจุในกล่องพลาสติก