บล็อกรูปแบบพลาสติกพร้อมแผ่นกิจกรรม

รหัสสินค้า : MG113 ชื่อสินค้า : บล็อกรูปแบบพลาสติกพร้อมแผ่นกิจกรรม English name : Pattern Block with Picture Card

Description

บล็อกรูปแบบพลาสติกพร้อมแผ่นกิจกรรม – Pattern Block with Picture Card

รหัสสินค้า : MG113
ชื่อสินค้า : บล็อกรูปแบบพลาสติกพร้อมแผ่นกิจกรรม
English name : Pattern Block with Picture Card

รายละเอียด :

บล็อกรูปแบบพลาสติกพร้อมแผ่นกิจกรรม เป็นบล็อครูปเรขาคณิต 6 ชิ้น ที่มีรูปแบบและสีแตกต่างกัน สามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันได้เป็นรูปคน, สัตว์, สิ่งของ ฯลฯ มาพร้อมแผ่นกิจกรรมขนาด A4 พิมพ์ 2 หน้า หน้าหนึ่งเป็นภาพสี ส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นภาพลายเส้นจำนวน 20 แผ่น ซึ่งฝึกพัฒนาทักษะความคิด, การสังเกต และเสริมสร้างจินตนาการ