ST002

รหัสสินค้า : ST002
ชื่อสินค้า :  ชุดหุ่นยนต์สัตว์เคลื่อนที่
English name : 
รายละเอียด :
ประกอบหุ่นยนต์เป็นรูปสัตว์ แล้วฝึกต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อให้มอเตอร์ทำงาน ทำให้หุ่นยนต์รูปสัตว์เคลื่อนที่ได้ด้วยแรงสั่นสะเทือนจากมอเตอร์และลูกเบี้ยวที่ติดอยู่ปลายหมุน

Description