ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงเส้นทแยงมุม

รหัสสินค้า : MD110 ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงเส้นทแยงมุม English name : Square Based Prism Showing Diagonal

Description

ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงเส้นทแยงมุม – Square Based Prism Showing Diagonal

รหัสสินค้า : MD110
ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงเส้นทแยงมุม
English name : Square Based Prism Showing Diagonal

รายละเอียด :

ทำด้วยพลาสติกใสสีสวยงาม ขนาด 12 x 12 x 12 เซนติเมตร ด้านในมีรูปสามเหลี่ยมทำด้วยพลาสติกทึบ วางตามแนวทแยงมุมของปริซึม