MAL005

รหัสสินค้า : MAL005 ชื่อสินค้า : ชุดแบบรูปเรขาคณิตและความสัมพันธ์ English name : Relational Attribute Blocks รายละเอียด : ประกอบด้วยแบบรูปเรขาคณิต 5 แบบ คือ รูปวงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส,สี่เหลี่ยมผืนผ้า และหกเหลี่ยม แต่ละรูปแบบมี 4 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ที่มีความหนา5 มม. และ 2 มม. กับขนาดเล็กที่มีความหนา 5 มม. และ 2 มม. แต่ละขนาดมี 3 สี คือ สีเหลือง, แดง, นํ้าเงิน รวมจำนวน 60 ชิ้น บรรจุในบล็อกพลาสติกมีฝาปิด

Description

รหัสสินค้า : MAL005
ชื่อสินค้า : ชุดแบบรูปเรขาคณิตและความสัมพันธ์
English name : Relational Attribute Blocks
รายละเอียด :
ประกอบด้วยแบบรูปเรขาคณิต 5 แบบ คือ รูปวงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส,สี่เหลี่ยมผืนผ้า และหกเหลี่ยม แต่ละรูปแบบมี 4 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ที่มีความหนา5 มม. และ 2 มม. กับขนาดเล็กที่มีความหนา 5 มม. และ 2 มม. แต่ละขนาดมี 3 สี คือ สีเหลือง, แดง, นํ้าเงิน รวมจำนวน 60 ชิ้น บรรจุในบล็อกพลาสติกมีฝาปิด