MA247

รหัสสินค้า : MA247 ชื่อสินค้า : นาฬิกาค่าประจำหลัก English name : Place Value Spinner รายละเอียด :  ขนาด 20 x 10 ซม. จำนวน 12 แผ่นนำไปสร้างตัวเลขได้ตั้งแต่ 0 – 999

Description

• วงล้อค่าประจำหลักสำหรับสร้างตัวเลข 0-999 (ถ้านำมาต่อกัน 2 แผ่นจะสร้างตัวเลขได้ 6 หลัก คือ 0-999,999)
• เรียนรู้ความหมายของค่าประจำหลักหน่วย สิบ และร้อย พื้นฐานสำคัญสำหรับเรียนเรื่องตัวเลข
• ฝึกสร้างตัวเลขด้วยตนเองด้วยการหมุน Spinner เรียนรู้ตัวเลข พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์
• นำไปใช้กับสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์อื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข เช่น ชุด Base Ten , ชุดจำนวนนับเหรียญสี เป็นต้น
• นำไปเรียนเรื่องความน่าจะเป็นได้
• ทำจากพลาสติก ขนาด 25 x 10 cm สกรีนเป็นวงล้อตัวเลข 0-9 จำนวน 3 วงล้อ พร้อมมี Spinner ทุกวง สำหรับหมุนเลือกตัวเลข มีชื่อกำกับหลักหน่วย สิบ และร้อย
• หมุน Spinner แต่ละหลัก เพื่อสร้างตัวเลข 0-999 หรือเพื่อทดลองความน่าจะเป็น
• ภายในชุดประกอบด้วยวงล้อค่าประจำหลักจำนวน 12 ชุด
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
• สินค้าแบรนด์ EDX มีชื่อเสียงด้านสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และพัมนาทักษะสำหรับเด็ก