ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้า

รหัสสินค้า : MOM062 ชื่อสินค้า : ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้า English name : Place Value Dice

Description

ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้า – Place Value Dice

รหัสสินค้า : MOM062
ชื่อสินค้า : ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้า
English name : Place Value Dice

รายละเอียด :

ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้า 4 สี ตามค่าประจำหลัก หน่วย, สิบ, ร้อย และ พัน จำนวน 6 ชุด ทั้งหมด 24 ตัว บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี