MF603

รหัสสินค้า : MF603 ชื่อสินค้า : ชุดวงล้อสีความน่าจะเป็น English name : Spinner Board–Colors รายละเอียด : 1 ชุด มี 5 แผ่น

Description

• ชุดวงล้อสีความน่าจะเป็นสำหรับเรียนความน่าจะเป็น เตรียมความพร้อมสู่การเรียนคณิตศาสตร์
• ภายในชุดประกอบด้วยแผ่นวงล้อสีขนาด 30 x 21 cm จำนวน 2 แผ่น แต่ละแผ่นสกรีนวงกลมสีมีการแบ่งแตกต่างกัน 6 วง พร้อมมี Spinner ทุกวง
• สามารถใช้สอนเรื่องเศษส่วนและองศาวงกลมได้
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน