ชุดลูกเต๋า 6 แบบ

รหัสสินค้า : MOM061 ชื่อสินค้า : ชุดลูกเต๋า 6 แบบ English name : Classroom Dice Set

Description

ชุดลูกเต๋า 6 แบบ – Classroom Dice Set

รหัสสินค้า : MOM061
ชื่อสินค้า : ชุดลูกเต๋า 6 แบบ
English name : Classroom Dice Set

รายละเอียด :

ชุดลูกเต๋า 6 แบบ จำนวนรวม 56 ลูก ประกอบด้วย ลูกเต๋าจุด, ลูกเต๋าค่าประจำหลัก, ลูกเต๋าเศษส่วน, ลูกเต๋าการคำนวน, ชุดลูกเต๋าเศษส่วน เปอร์เซ็น ทศนิยม และลูกเต๋าหลายหน้า บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี