ชุดลูกเต๋า 6 แบบ – Classroom Dice Set

รหัสสินค้า :  MOM061 ชื่อสินค้า :  ชุดลูกเต๋า 6 แบบ English name : Classroom Dice Set รายละเอียด : ลูกเต๋า 6 แบบ จำนวนรวม56 ลูก ประกอบด้วย ลูกเต๋าจุด, ลูกเต๋าค่าประจำหลัก, ลูกเต๋าสมดุล, ลูกเต๋าบวก-ลบเลข, ลูกเต๋าเศษส่วนและลูกเต๋าหลายหน้า บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

Description

รหัสสินค้า :  MOM061
ชื่อสินค้า :  ชุดลูกเต๋า 6 แบบ
English name : Classroom Dice Set
รายละเอียด :
ลูกเต๋า 6 แบบ จำนวนรวม56 ลูก ประกอบด้วย ลูกเต๋าจุด, ลูกเต๋าค่าประจำหลัก, ลูกเต๋าสมดุล, ลูกเต๋าบวก-ลบเลข, ลูกเต๋าเศษส่วนและลูกเต๋าหลายหน้า บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี