MPE102

รหัสสินค้า : MPE102 ชื่อสินค้า : 12 เดือนใน 1 ปี

Description

แผ่นภาพพลาสติก
ขนาด 52 X 74 เซนติเมตร ทำด้วยแผ่นพลาสติก PPพิมพ์ออฟเซ็ทสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย