MPE101

รหัสสินค้า : MPE101 ชื่อสินค้า : 7 วันใน 1 สัปดาห์

Description

แผ่นภาพพลาสติก
ขนาด 52 X 74 เซนติเมตร ทำด้วยแผ่นพลาสติก PPพิมพ์ออฟเซ็ทสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย