MKS06D

รหัสสินค้า : MKS06D
ชื่อสินค้า : สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
English name : Chart of Math Symbol
รายละเอียด :
ขนาด 70 X 100 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน