MG273

รหัสสินค้า : MG273
ชื่อสินค้า : เกมลวดปริศนา ชุดที่ 3
English name :Aluminun Steel Puzzle
รายละเอียด :
ประกอบด้วย เกมสามสิงห์แหกค่าย, เกมสองบ่วงควงคู่, เกมบ่วงเชือกมหาภัย, เกมมาลัยสามเหลี่ยม

Description

ทำด้วยขดลวดอลูมิเนียม