ชุดการต่อรูป 3 มิติ – 3D Figure Assembly Set

รหัสสินค้า : MI103 ชื่อสินค้า : ชุดการต่อรูป 3 มิติ English name : 3D Figure Assembly Set

Description

ชุดการต่อรูป 3 มิติ – 3D Figure Assembly Set

รหัสสินค้า : MI103
ชื่อสินค้า : ชุดการต่อรูป 3 มิติ
English name : 3D Figure Assembly Set

รายละเอียด :

ชุดการต่อรูป 3 มิติ เป็นสื่อสำหรับฝึกการพับและต่อรูปสามมิติด้วยกระดาษ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเบ็ก ให้ทำงานประสานกับสายตา เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

ประกอบด้วย

  1. เป็นแผ่น VCD หรือ DVD สาธิตการพับและต่อรูปสามมิติด้วยกระดาษ จำนวน 1 แผ่น
  2. หนังสือชุดการพับกระดาษ จำนวน 1 เล่ม
  3. แผ่นกระดาษสำหรับพับ 4 สี จำนวน 1 ชุด