MG239

รหัสสินค้า : MG239 ชื่อสินค้า :  แทนแกรม English name : Tangram : EVA รายละเอียด : ขนาด 11 x 11 ซม.

Description

Tangrams (แทนแกรม)
เป็นแผ่นตัวต่อปริศนา 7 ชิ้น รูปเรขาคณิตเมื่อรวมกันจะได้รูปสี่เหลี่ยม สามารถนำมาประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ