MG239

รหัสสินค้า : MG239
ชื่อสินค้า :  แทนแกรม
English name : Tangram : EVA
รายละเอียด :
ขนาด 11 x 11 ซม.

Description

Tangrams (แทนแกรม)
เป็นแผ่นตัวต่อปริศนา 7 ชิ้น รูปเรขาคณิตเมื่อรวมกันจะได้รูปสี่เหลี่ยม สามารถนำมาประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ