MD104

รหัสสินค้า : MD104
ชื่อสินค้า :  ปริซึมฐานห้าเหลี่ยมภายในมีพีระมิด
English name :  Pentagonal
รายละเอียด :
ทำด้วยพลาสติกใสสีสวยงาม  ความสูง  16  ซม.

Description