MD101

รหัสสินค้า : MD101
ชื่อสินค้า :  ปริซึมฐานสามเหลี่ยมภายในมีพีระมิด
English name :  Triangle
รายละเอียด :
ทำด้วยพลาสติกใสสีสวยงาม  ความสูง  16  ซม.

Description