MB201

รหัสสินค้า : MB201 ชื่อสินค้า :  ช้อนตวงพลาสติก 5 ชิ้น/ชุด English name :Plastic Measuring Spoon Set รายละเอียด : ช้อนตวง 5 ขนาด คือ ขนาด 1/4 ช้อนชา (1.25 มิลลิลิตร), 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร), 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร) , 2/3 ช้อนโต๊ะ (10 มิลลิลิตร), 1 ช้อนโต๊ะ (15 มิลลิลิตร)

Description