ปริซึมฐานหกเหลี่ยมภายในมีพีระมิด

รหัสสินค้า : MD105 ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานหกเหลี่ยมภายในมีพีระมิด English name : Hexagonal Prism with Internal Pyramid

Description

ปริซึมฐานหกเหลี่ยมภายในมีพีระมิด – Hexagonal Prism with Internal Pyramid

รหัสสินค้า : MD105
ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานหกเหลี่ยมภายในมีพีระมิด
English name : Hexagonal Prism with Internal Pyramid

รายละเอียด :

ปริซึมฐานหกเหลี่ยมภายในมีพีระมิด ภายนอกทำด้วยพลาสติกใส มีแบ่งสเกลเท่า ๆ กัน 4 ส่วน ความสูง 16 เซนติเมตร ภายในมีพีระมิดหกเหลี่ยมทำด้วยพลาสติกสี ภายในบรรจุเม็ดโฟมขนาดเล็ก มีปริมาตรเท่ากับ 1 ส่วน