MA252

รหัสสินค้า : MA252 ชื่อสินค้า : การคูณเศษส่วน English name : Fraction Multiplication รายละเอียด :  ใช้ในการสอนเรื่อง 1. การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนเต็ม 2. การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน ประกอบด้วยถาดไม้ยางพารา ขนาด 23 x 26 x 1 ซม.และแผ่นไม้ 3 สี

Description