ทฤษฎีพิธากอรัส แบบ 2

รหัสสินค้า : MC354 ชื่อสินค้า : ทฤษฎีพิธากอรัส แบบ 2 English name : Converse of Pythagorean Theorem

Description

ทฤษฎีพิธากอรัส แบบ 2

รหัสสินค้า : MC354
ชื่อสินค้า : ทฤษฎีพิธากอรัส แบบ 2
English name : Converse of Pythagorean Theorem

รายละเอียด :

ทฤษฎีพิธากอรัส แบบ 2 ใช้ประกอบการสอนเรื่องทฤษฎีพิธากอรัส เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผลรวมของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาก จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ