02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MB416

รหัสสินค้า : MB416
ชื่อสินค้า : ปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยม
English name : Volume of Rectangular Prism
รายละเอียด :
ใช้สอนเรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิวของรูปทรงสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย แผ่นพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 7 ซม.เจาะรูตรงกลาง จำนวน 100 แผ่น

Description