ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยม (ไม้)

รหัสสินค้า : MB4161 ชื่อสินค้า : ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยม (ไม้) English name : Volume of Rectangular Prism (Wood)

Description

ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยม (ไม้) – Volume of Rectangular Prism (Wood)

รหัสสินค้า : MB4161
ชื่อสินค้า : ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยม (ไม้)
English name : Volume of Rectangular Prism (Wood)

รายละเอียด :

ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยม (ไม้) ใช้ประกอบการสอนเรื่อง การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว เพื่อแสดงว่าปริมาตรของรูปทรงกระบอกจะไม่เปลี่ยน ถ้าพื้นที่ฐานและความสูงยังคงเดิม แม้ว่ารูปร่างของรูปทรงสี่เหลี่ยมจะเปลี่ยนไป ทำจากไม้ยางพารารูปทรงสี่เหลี่ยมเจาะรูตรงกลาง ขนาดประมาณ 6×6 ซม. จำนวน 10 ชิ้น มีฐานรองพร้อมแกน