MB415

รหัสสินค้า : MB415 ชื่อสินค้า : ปปริมาตรรูปทรงกระบอก English name : Volume of a Cylinder รายละเอียด : ใช้สอนเรื่องปริมาตรและพื้นที่ของรูปทรงกระบอก ประกอบด้วย แผ่นพลาสติกวงกลมขนาด 7 ซม. เจาะรูตรงกลางจำนวน 100 แผ่น

Description