02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MB415

รหัสสินค้า : MB415
ชื่อสินค้า : ปปริมาตรรูปทรงกระบอก
English name : Volume of a Cylinder
รายละเอียด :
ใช้สอนเรื่องปริมาตรและพื้นที่ของรูปทรงกระบอก ประกอบด้วย แผ่นพลาสติกวงกลมขนาด 7 ซม. เจาะรูตรงกลางจำนวน 100 แผ่น

Description