กรอบเรขาสีชมพูพร้อมแท่นวาง – The Metal Insets with Stand

รหัสสินค้า : MOL001 ชื่อสินค้า : กรอบเรขาสีชมพูพร้อมแท่นวาง English name :   The Metal Insets with Stand รายละเอียด : ประกอบด้วยกรอบโลหะสีชมพูและรูปเรขาคณิตสีนํ้าเงินมีขนาด 14x 14 ซม.จำนวน 10 แบบ พร้อมหมุดจับและแท่นไม้สำหรับวางกรอบขนาด 70 x 16 ซม. ฝึกการใช้ข้อมือการลงนํ้าหนักมือในการเขียน

Description

รหัสสินค้า : MOL001
ชื่อสินค้า : กรอบเรขาสีชมพูพร้อมแท่นวาง
English name :   The Metal Insets with Stand
รายละเอียด :
ประกอบด้วยกรอบโลหะสีชมพูและรูปเรขาคณิตสีนํ้าเงินมีขนาด 14x 14 ซม.จำนวน 10 แบบ พร้อมหมุดจับและแท่นไม้สำหรับวางกรอบขนาด 70 x 16 ซม. ฝึกการใช้ข้อมือการลงนํ้าหนักมือในการเขียน