กรอบเรขาสีชมพูพร้อมแท่นวาง – The Metal Insets with Stand

รหัสสินค้า : MOL001 ชื่อสินค้า : กรอบเรขาสีชมพูพร้อมแท่นวาง English name : The Metal Insets with Stand

Description

กรอบเรขาสีชมพูพร้อมแท่นวาง – The Metal Insets with Stand

รหัสสินค้า : MOL001
ชื่อสินค้า : กรอบเรขาสีชมพูพร้อมแท่นวาง
English name : The Metal Insets with Stand

รายละเอียด :

ประกอบด้วย กรอบโลหะสีชมพูและรูปเรขาคณิตสีนํ้าเงินมีขนาด 14 x 14 ซม. จำนวน 10 แบบ พร้อมหมุดจับและแท่นไม้สำหรับวางกรอบขนาด 70 x 16 ซม. ฝึกการใช้ข้อมือการลงนํ้าหนักมือในการเขียน