ตู้เรขาคณิตพร้อมการ์ดประกอบเรขาคณิต – The Geometric Cabinet with Card

รหัสสินค้า : MOS026 ชื่อสินค้า : ตู้เรขาคณิตพร้อมการ์ดประกอบเรขาคณิต English name :  The Geometric Cabinet with Card รายละเอียด : เรขาคณิตรูปแบบต่างๆ ทำด้วยไม้มีหมุดจับตรงกลางวางในกรอบไม้จำนวน 35 แผ่น บรรจุในตู้ไม้แบบลิ้นชัก 6 ชั้น พร้อมการ์ดประกอบรูปเรขาคณิตทั้ง 35 แผ่น แบบลงสีเต็มรูป แบบเส้นหนา และแบบเส้นบาง

Description

รหัสสินค้า : MOS026
ชื่อสินค้า : ตู้เรขาคณิตพร้อมการ์ดประกอบเรขาคณิต
English name :  The Geometric Cabinet with Card
รายละเอียด :
เรขาคณิตรูปแบบต่างๆ ทำด้วยไม้มีหมุดจับตรงกลางวางในกรอบไม้จำนวน 35 แผ่น บรรจุในตู้ไม้แบบลิ้นชัก 6 ชั้น พร้อมการ์ดประกอบรูปเรขาคณิตทั้ง 35 แผ่น แบบลงสีเต็มรูป แบบเส้นหนา และแบบเส้นบาง