MA031

รหัสสินค้า : MA031
ชื่อสินค้า : ชุดแท่งไม้การสอนคณิตศาตร์
English name : Spindle Boxes
รายละเอียด :
ประกอบด้วย
แท่งไม้ทำด้วยไม้ยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม. จำนวน 45 แท่ง พร้อมถาดไม้แบ่งช่องสกรีนตัวเลข 1 – 9 พร้อมคำอธิบายวิธีการใช้งาน

Description