แท่งไม้สอนคณิตศาสตร์ – Spindle Boxes

รหัสสินค้า : MOM020 ชื่อสินค้า : แท่งไม้สอนคณิตศาสตร์ English name : Spindle Boxes

Description

แท่งไม้สอนคณิตศาสตร์ – Spindle Boxes

รหัสสินค้า : MOM020
ชื่อสินค้า : แท่งไม้สอนคณิตศาสตร์
English name : Spindle Boxes

รายละเอียด :

ประกอบด้วย กล่องไม้ ขนาด 22 x 52 ซม. ภายในแบ่งช่อง 10 ช่อง สำหรับใส่แท่งไม้แทนค่าจำนวนเท่า ๆ กัน โดยแต่ละช่องสกรีนตัวเลข 0 – 9 กำกับ มาพร้อมแท่งไม้สำหรับแทนค่าจำนวน ขนาด 19 ซม.  45 แท่ง