แท่งไม้สอนคณิตศาสตร์ – Spindle Boxes

รหัสสินค้า :  MOM020 ชื่อสินค้า :  แท่งไม้สอนคณิตศาสตร์ English name : Spindle Boxes รายละเอียด : แท่งไม้ 45 แท่ง บรรจุในกล่องไม้ที่แบ่งเป็นช่อง 10 ช่อง พร้อมมีตัวเลข 0-9 กำกับแต่ละช่อง

Description

รหัสสินค้า :  MOM020
ชื่อสินค้า :  แท่งไม้สอนคณิตศาสตร์
English name : Spindle Boxes
รายละเอียด :
แท่งไม้ 45 แท่ง บรรจุในกล่องไม้ที่แบ่งเป็นช่อง 10 ช่อง พร้อมมีตัวเลข 0-9 กำกับแต่ละช่อง