กระดานเศษส่วน – Solid Fraction Tiles

รหัสสินค้า : MA212 ชื่อสินค้า : กระดานเศษส่วน English name : Solid Fraction Tiles

Description

กระดานเศษส่วน – Solid Fraction Tiles

รหัสสินค้า :MA212
ชื่อสินค้า : กระดานเศษส่วน
English name : Solid Fraction Tiles

รายละเอียด :

กระดานเศษส่วน เรียนรู้เรื่องเศษส่วน การบวก – ลบเศษส่วน และใช้เปรียบเทียบเศษส่วนได้ เข้าใจง่าย สีสันสวยงาม ประกอบด้วยแผ่นเศษส่วนแสดง 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 และ 1/12 รวม 9 แบบ ทำด้วยพลาสติกอย่างดี จำนวน 51 ชิ้น

  • เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง (Hands-on)
  • สนุกกับการเรียนรู้เศษส่วนอย่างง่ายๆ
  • สามารถเห็นและเปรียบเทียบขนาดของจำนวนเศษส่วน
  • จำนวนเศษส่วนแต่ละจำนวนแบ่งแยกด้วยสี เพื่อความเข้าใจง่าย
  • สามารถแบ่งแยกเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์ได้
  • ใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี