ระบบสุริยะ – Solar System

รหัสสินค้า : MOG003 ชื่อสินค้า : ระบบสุริยะ English name :  Solar System รายละเอียด : ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์จำลองมีขาตั้งสำหรับเคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นวงกลมบนฐานไม้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 53 ซม. เพื่อเป็นการจำลองการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ในระบบ สุริยะ

Description

รหัสสินค้า : MOG003
ชื่อสินค้า : ระบบสุริยะ
English name :  Solar System
รายละเอียด :
ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์จำลองมีขาตั้งสำหรับเคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นวงกลมบนฐานไม้ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 53 ซม. เพื่อเป็นการจำลองการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ในระบบ
สุริยะ