แผ่นอักษรกระดาษทรายสระและวรรณยุกต์ไทยพร้อมกล่อง – Sandpaper Thai Vowels

รหัสสินค้า : MOL004 ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายสระและวรรณยุกต์ไทยพร้อมกล่อง English name :  Sandpaper Thai Vowels รายละเอียด : แผ่นอักษรกระดาษทรายขนาด 14 x 14 ซม.แผ่นสีนํ้าเงิน คือ สระและแผ่นสีขาว คือ วรรณยุกต์ไทย สำหรับให้เด็กใช้มือสัมผัสกระดาษทรายที่เป็นตัวอักษรตามลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง

Description

รหัสสินค้า : MOL004
ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายสระและวรรณยุกต์ไทยพร้อมกล่อง
English name :  Sandpaper Thai Vowels
รายละเอียด :
แผ่นอักษรกระดาษทรายขนาด 14 x 14 ซม.แผ่นสีนํ้าเงิน คือ สระและแผ่นสีขาว คือ วรรณยุกต์ไทย สำหรับให้เด็กใช้มือสัมผัสกระดาษทรายที่เป็นตัวอักษรตามลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง