แผ่นอักษรกระดาษทรายสระและวรรณยุกต์ไทย พร้อมกล่อง

รหัสสินค้า : MOL004 ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายสระและวรรณยุกต์ไทยพร้อมกล่อง English name : Sandpaper Thai Vowels

Description

แผ่นอักษรกระดาษทรายสระและวรรณยุกต์ไทย พร้อมกล่อง – Sandpaper Thai Vowels

รหัสสินค้า : MOL004
ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายสระและวรรณยุกต์ไทยพร้อมกล่อง
English name : Sandpaper Thai Vowels

รายละเอียด :

แผ่นอักษรกระดาษทรายขนาด 14 x 14 ซม.แผ่นสีนํ้าเงิน คือ สระและแผ่นสีขาว คือ วรรณยุกต์ไทย สำหรับให้เด็กใช้มือสัมผัสกระดาษทรายที่เป็นตัวอักษรตามลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง