แผ่นอักษรกระดาษทรายพิมพ์เล็กพร้อมกล่อง

รหัสสินค้า : MOL003 ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายพิมพ์เล็กพร้อมกล่อง English name :  Sandpaper Letters

Description

แผ่นอักษรกระดาษทรายพิมพ์เล็กพร้อมกล่อง – Sandpaper Letters

รหัสสินค้า : MOL003
ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายพิมพ์เล็กพร้อมกล่อง
English name :  Sandpaper Letters

รายละเอียด :

แผ่นอักษรกระดาษทราย ภาษาอังกฤษ พิมพ์เล็ก 26 ตัว ขนาด 14 x 14 ซม. แผ่นสีนํ้าเงินคือสระและแผ่นสีชมพูคือพยัญชนะสำหรับให้เด็กใช้มือสัมผัสกระดาษทรายที่เป็นตัวอักษรตามลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง