ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในมีพีระมิด

รหัสสินค้า : MD103 ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในมีพีระมิด English name : Rectangle Based Prism with Internal Pyramid

Description

ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในมีพีระมิด – Rectangle Based Prism with Internal Pyramid

รหัสสินค้า : MD103
ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในมีพีระมิด
English name : Rectangle Based Prism with Internal Pyramid

รายละเอียด :

ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในมีพีระมิด ภายนอกทำด้วยพลาสติกใส มีแบ่งสเกลเท่า ๆ กัน 4 ส่วน ฐานขนาดประมาณ  5 x 10  เซนติเมตร ความสูง 16 เซนติเมตร ภายในมีพีระมิดสี่เหลี่ยมทำด้วยพลาสติกสี ภายในบรรจุเม็ดโฟมขนาดเล็ก มีปริมาตรเท่ากับ 1 ส่วน