แผ่นต่อภาพพร้อมป้ายชื่อและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ

รหัสสินค้า : MOG012 – MOG018 ชื่อสินค้า : แผ่นต่อภาพพร้อมป้ายชื่อและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ English name : Puzzle Map with Control Map and English Label

Description

แผ่นต่อภาพพร้อมป้ายชื่อและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ – Puzzle Map with Control Map and English Label

รหัสสินค้า : MOG012 – MOG018
ชื่อสินค้า : แผ่นต่อภาพพร้อมป้ายชื่อและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ
English name : Puzzle Map with Control Map and English Label

รายละเอียด :

แผ่นต่อภาพแผนที่ ทำจากไม้ขนาด 45 x 58 ซม. แสดงทวีปทั้ง 7 ในแผนที่โลก หรือแสดงประเทศในแต่ละทวีปด้วยสีต่าง ๆ มีหมุดจับสำหรับนำมาต่อเป็นแผนที่แต่ละทวีปให้ถูกต้องและสมบูรณ์ พร้อมป้ายชื่อและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ

MOG012    แผ่นต่อภาพแผนที่โลก พร้อมป้ายชื่อ 7 ทวีปและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ
(Earth Puzzle Map with Control Map and English Label) แสดงแผนที่โลก 7 ทวีป

MOG013    แผ่นต่อภาพแผนที่ยุโรป พร้อมป้ายชื่อ 43 ประเทศและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ
(Europe Puzzle Map with Control Map and English Label)

MOG014    แผ่นต่อภาพแผนที่อเมริกาเหนือ พร้อมป้ายชื่อ 23 ประเทศและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ
(North America Puzzle Map with Control Map and English Label)

MOG015    แผ่นต่อภาพแผนที่อเมริกาใต้ พร้อมป้ายชื่อ 12 ประเทศและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ
(South America Puzzle Map with Control Map and English Label)

MOG016    แผ่นต่อภาพแผนที่แอฟริกา พร้อมป้ายชื่อ 53 ประเทศและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ
(Africa Puzzle Map with Control Map and English Label)

MOG017    แผ่นต่อภาพแผนที่เอเชีย พร้อมป้ายชื่อ 47 ประเทศและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ
(Asia Puzzle Map with Control Map and English Label)

MOG018    แผ่นต่อภาพแผนที่ออสเตรเลีย พร้อมป้ายชื่อ 14 ประเทศและแผ่นควบคุมภาษาอังกฤษ
(Australia Puzzle Map with Control Map and English Label)