PTE091

รหัสสินค้า : PTE091 ชื่อสินค้า : ประถมศึกษาตอนต้น English name : Mathematics for Primary Schools รายละเอียด : 7 ภาพ/ชุด ขนาด 50 x 75 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน