MA276

รหัสสินค้า : MA276 ชื่อสินค้า : ชุดค่าประจำหลักและรูปแบบการกระจาย 3 หลัก English name : Place Value 3 Digits รายละเอียด : 

Description

ชุดค่าประจำหลักและรูปแบบการกระจาย (Place Value 4 Digits)
เป็นชุดสาธิตออกแบบมาให้ง่ายต่อการสอนและนักเรียนเข้าใจง่าย บรรจุในซองพลาสติก
แข็งแรงไม่ขาดง่าย