ชุดน๊อตหลากสีพร้อมแผ่นกิจกรรม – Nuts and Bolts Set

รหัสสินค้า : MT212 ชื่อสินค้า : ชุดน๊อตหลากสีพร้อมแผ่นกิจกรรม English name : Nuts and Bolts Set

Description

ชุดน๊อตหลากสีพร้อมแผ่นกิจกรรม – Nuts and Bolts Set

รหัสสินค้า : MT212
ชื่อสินค้า : ชุดน๊อตหลากสีพร้อมแผ่นกิจกรรม
English name : Nuts and Bolts Set

รายละเอียด :

ชุดน๊อตหลากสีพร้อมแผ่นกิจกรรม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ, เรียนรู้เรื่องรูปทรง, สี และจินตนาการการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยน๊อต 5 รูปแบบ 4 สี รวม 24 ชุด ทำจากพลาสติก ปลอดภัย และง่ายต่อการหมุนเข้า – ถอดออก พร้อมแผ่นกิจกรรม 6 แบบ